Şuşanın dağları başı dumanlı

From Infogalactic: the planetary knowledge core
Jump to: navigation, search
Performing by Khan Shushinski

Şuşanın dağları başı dumanlıAzerbaijani patriotic folk song about Shusha, where this town is compered with a beautiful girl. This song was written by famous Azerbaijani khanende (mugam-singer) Khan Shushinski, and after his death was folklorizied. The song is performed with accomponement of tar and kamancha.

Text in Azerbaijani


Şuşanın dağları başı dumanlı,
Qırmızı qoftalı yaşıl tumanlı,
Dərdindən ölməyə çoxdu gümanım.

Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel,
Ölərəm dərdindən, onu bil,
Danışmasan da balam, barı gül.

Şuşada axşamlar yanar ulduzlar,
Onlardan gözəldi gəlinlər, qızlar,
Oturub yol üstə yarını gözlər.

Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel,
Ölərəm dərdindən, onu bil,
Danışmasan da balam, barı gül.

Şuşanın hər yandan gəlir sorağı,
Tərifə layiqdir İsa bulağı,
Dağları, bağları, qızlar oylağı.

Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel,
Ölərəm dərdindən, onu bil,
Danışmasan da balam, barı gül.

External links

Sources