Royal Tramp (TV series)

From Infogalactic: the planetary knowledge core
Jump to: navigation, search
Royal Tramp
250px
DVD box art
Also known as 1. The Deer and the Cauldron
2.
The Duke of Mount Deer'
Genre Wuxia, comedy, historical fiction
Written by Louis Cha (original story)
Gao Dayong
Lang Xuefeng
Huang Yonghui
Kang Feng
Gao Rongrong
Directed by Yu Min
Presented by Wang Zhongjun
Pu Shulin
Starring Huang Xiaoming
Wallace Chung
Cherrie Ying
He Zhuoyan
Shu Chang
Liu Zi
Liu Yun
Hu Ke
Li Fei'er
Theme music composer Chen Tong
Opening theme Original version:
Zenme Jiu Huran Cheng Le Zheyang (怎么忽然就成了这样) performed by Zhang Xin
Hong Kong version:
Chung Kan Yan (中間人) performed by Justin Lo and Leo Ku
Ending theme Original version:
Huizhuan (回转) performed by Zhang Jiang
Hong Kong version:
Chi Chung Wui Hang Wun (始終會行運) performed by Leo Ku
Country of origin China
Original language(s) Mandarin
No. of episodes 50 (original)
45 (Hong Kong)
Production
Executive producer(s) Xiaochun
Wang Zhonglei
Producer(s) Zhang Jizhong
Song Yaping
Production location(s) China
Cinematography Yu Min
Running time 45 minutes per episode
Production company(s) Huayi Brothers Film Investment Company
Beijing Cathay Media Ltd.
Release
Original network Jiangsu TV (China)
TVB Jade (Hong Kong)
First shown in 5 May 2008 (China)
Original release 5 January – 6 March 2009 (Hong Kong)
External links
Website
Royal Tramp
Traditional Chinese 鹿鼎記
Simplified Chinese 鹿鼎记

Royal Tramp is a 2008 Chinese television series adapted from Louis Cha's novel The Deer and the Cauldron. Produced by Zhang Jizhong and Huayi Brothers, the series consists of 50 episodes, filmed in high definition. The series was first broadcast on Jiangsu TV in China in 2008 and was subsequently aired on TVB in Hong Kong and other countries.

Cast

 • Huang Xiaoming as Wei Xiaobao
  • Wang Chengyang as young Wei Xiaobao
 • Wallace Chung as Kangxi Emperor
  • Shi Lei as young Kangxi Emperor
 • He Zhuoyan as Shuang'er
 • Shu Chang as Princess Jianning
 • Liu Zi as Fang Yi
 • Liu Yun as Mu Jianping
 • Cherrie Ying as A'ke
 • Hu Ke as Su Quan
 • Li Fei'er as Zeng Rou
 • Qiao Zhenyu as Zheng Keshuang
 • TAE as Liu Yizhou
 • Jing Gangshan as Feng Jizhong
 • He Jiayi as Jiunan
 • Tan Feiling as Songgotu
 • Elvis Tsui as Oboi
 • Zhu Yanping as Chen Jinnan
 • Hua Zi as Hai Dafu
 • Gao Yuan as Empress Dowager / Mao Dongzhu
 • Ning Jing as Chen Yuanyuan
 • Ma Lin as Wei Chunhua
 • Li Chengru as Xingchi (Shunzhi Emperor)
 • Zhong Liang as Wu Yingxiong
 • Tu Men as Wu Sangui
 • Yu Chenghui as Feng Xifan
 • Liu Xiaohu as Zhang Kangnian
 • Rocky Hou as Yang Yizhi
 • Wang Xiaoming as Mu Jiansheng
 • Li Xintong as A'qi
 • Hu Dong as Duolong
 • Xiao Xiangyu as Gui Erniang
 • Li Zefeng as Gui Zhong
 • Shen Baoping as Gui Xinshu
 • Zhao Xiaorui as Mao Shiba
 • Xue Zhongrui as Prince Kang
 • Yang Niansheng as Xu Tianchuan
 • Liu Naiyi as Taoist Xuanzhen
 • Li Ming as Qian Laoben
 • Yan Guanying as Fat Monk
 • Qin Weidong as Thin Monk
 • Wang Jianguo as Qi Qingbiao
 • Sang Weilin as Zhao Liangdong
 • Chen Zhihui as Li Zicheng
 • Huang Gexuan as Galdan Boshugtu Khan
 • Zhang Hengping as Taoist Wugen
 • Yuan Yuan as Hong Antong
 • Huang Suying as Mamasan of Lichun Brothel
 • Duan Duan as Ao Biao
 • Tao Jixin as Liu Dahong
 • Qiao Yu as Li Xihua
 • Zhou Gang as Xingdian
 • Zhou Xiaobin as Deng Bingchun
 • Li Na as Liu Yan
 • Zhao Da as Wen Youdao
 • Zhao Jintao as Wen Youfang
 • Sun Lihua as Ruichu
 • Li Aiqin as Yunhui
 • Guo Xiao'an as Deng Guan
 • Xing Han as Yun Sumei
 • Xi Xianfeng as Green Dragon Marshal
 • Wang Jingluan as Taohua
 • Yang Lin as Yu Ba
 • Liu Guanlin as Jing Ji
 • Zhang Chi as Huang Lizhou
 • Su Mao as Lu Gaoxuan
 • Lu Shigang as Guan Anji
 • Zhao Gang as Xia Guoxiang
 • Hou Yueqiu as Zhang Danyue
 • Zhao Yang as Wang Jinbao
 • Ren Baocheng as Shi Lang
 • Chen Hai as Lin Xingzhu
 • Zhang Gong as Hu Yizhi
 • Li Jun as Deng Guang
 • Ma Zijun as Huicong
 • Ren Wu as Qingliang Temple abbot
 • Zha Xi as Wu Zhirong
 • Su Yan as Xiaoguizi
 • Li Yuan as Peng Chun
 • Gao Fei as Third Young Mistress Zhuang
 • De Long as Gao Lijin
 • Zhao Guixiang as Gu Yanwu
 • Hu Qingshi as Zha Jizuo
 • Chen Zhou as Lü Liuliang
 • Wang Bing as Bayan
 • Dong Zhigang as Yu Lin
 • Shen Tian as Xing Hua
 • Ye Jing as Huangfu Ge
 • Yuan Ming as Rui Dong
 • Zhang Kai as Wei Tongchui
 • Li Chen as Wei Hutou
 • Jin Wenting as Wei Shuangshuang
 • Ba Tu as Wu Lishen
 • Han Yueqiao as Tao Hongying
 • Carrie as Sophia Alekseyevna
 • Henry as Fedor Golovin

Viewership ratings

Week Episode Average Points Peaking Points References
1
January 5–9, 2009
1 — 5
28
30
2
January 12–16, 2009
6 — 10
27
29
3
January 19–22, 2009
11 — 14
27
4
January 27, 2009 (Two Hours Version)
15 — 16
23
25
January 28–30, 2009
17 — 19
23
25
5
February 2–6, 2009
20 — 24
29
6
February 9–13, 2009
25 — 29
28
7
February 16–20, 2009
30 — 34
27
28
8
February 23–27, 2009
35 — 39
27
30
9
March 2–5, 2009
40 — 43
29
33
March 6, 2009 (Two Hours Finale)
44 — 45
29
33

External links