Lithuanian Righteous Among the Nations

From Infogalactic: the planetary knowledge core
Jump to: navigation, search

This is the list of Lithuanian Righteous Among the Nations. More than 800 Lithuanians have been honored with this title by the state of Israel for saving Jews during World War II.[1] Below is a partial listing of these:

List

 • Adomynaitė-Spitrienė, Natalija – 1997
 • Adomynas, Antanas – 1997
 • Adomynienė, Ona – 1997
 • Aleknavičienė, Sofija – 2006
 • Aleksandravičienė, Paulina – 1980
 • Andraitis, Antanas – 1994
 • Antanaitis, Jonas – 1979
 • Antanaitis, Vincas – 1979
 • Antanaitytė, Stasė – 1979
 • Anužienė, Elena (mother) – 2000
 • Anužienė, Elena (daughter-in-law) – 2000
 • Anužis, Česlovas – 2000
 • Anužis, Ignas – 2000
 • Arlauskas, Kazimieras (and his wife, Veronika Arlauskienė) – 2009
 • Audėjienė, Ona – 1970
 • Audėjus, Juozas – 1970
 • Augustinovič, Juozas – 1998
 • Augustinovič, Ona – 1998
 • Babarskienė, Jadvyga – 2000
 • Babarskis, Alfonsas – 2000
 • Babonas, Antanas – 2011
 • Bagdonavičius, Pranas – 1992
 • Bajorinas, Pranas – 1982
 • Bakšas, Kazys – 2004
 • Bakšienė, Marytė – 2004
 • Balčikonienė, Agota – 1994
 • Balčikonis, Antanas – 1994
 • Balčinas, Jonas – 1995
 • Balčinienė, Barbora – 1995
 • Balčinienė, Stefanija – 1995
 • Balčinaitė, Petronėlė – 1995
 • Balkienė, Nina – 1994
 • Baltutis, Vytas – 1980
 • Bartkevičienė, Stasė – 1980
 • Bartkevičius, Juozas – 1980
 • Baublys, Petras – 1977
 • Baublys, Sergijus – 1977
 • Baublienė, Jadvyga – 1977
 • Beinaravičienė, Uršulė – 1992
 • Beinaravičius, Vladas – 1998
 • Beleckienė, Morta – 2000
 • Beleckienė, Petronėlė – 1982
 • Berčiūnaitė-Kaminskienė, Birutė – 1996
 • Berčiūnas, Jurgis – 1996
 • Bernikienė, Petrė – 1996
 • Bielskienė, Ona – 1998
 • Bielskienė, Zosė – 2004
 • Bielskis, Aleksandras – 2004
 • Binkis, Gerdas – 1988
 • Binkis, Kazys – 1988 (and his wife, Sofija Binkienė – 1967)
 • Binkytė, Eleonora – 1988
 • Binkytė-Mozuriūnienė, Lilijana – 1988
 • Binkytė-Nacevičiūtė, Irena – 1988
 • Bižienė, Janina – 2004
 • Bižys, Juozas – 2004
 • Boguslauskas, Antanas – 1992
 • Bradauskas, Pranas – 2005
 • Bradauskienė, Jadvyga – 2005
 • Bražėnienė, Konstancija – 1970
 • Bružas, Stanislovas – 2000
 • Bružienė, Valerija – 2000
 • Budreikaitė, Bronė – 2012 (see [2])
 • Budzinskaitė, Benigna – 2006
 • Budzinskaitė, Stefanija – 2006
 • Budzinskas, Antanas – 2006
 • Budzinskienė, Benigna – 2006
 • Bukontas, Jeronimas – 1995
 • Bukontienė, Marija – 1995
 • Buknienė, Stasė – 2006
 • Buknys, Raimondas – 2006
 • Burba, Stanislovas – 2007
 • Burbienė, Stanislava – 2007
 • Bušauskaitė-Bužavienė, Kazė – 2007
 • Bušauskaitė-Dakinevičienė, Albina[when?]
 • Bušauskas, Feliksas – 2007
 • Bušauskas, Feliksas (son) – 2007
 • Bušauskienė, Teklė – 2007
 • Butkevičienė, Juozapota – 1998
 • Butkevičienė, Marija – 1998
 • Butkevičienė, Teklė – 1998
 • Butkevičius, Jonas – 1998
 • Butkevičius, Karolis – 1998
 • Butkevičiūtė, Ona – 1998
 • Butkienė, Petronė – 1981
 • Byla, Vincas – 1996
 • Byra, Juozapas – 2006
 • Byrienė, Stanislava – 2006
 • Čaikovski, Juzef – 1983
 • Čaikovski, žmona – 1983
 • Čečkevičius, Kazys – 2006
 • Čečkevičienė, Zuzana – 2006
 • Černiauskas, Bronislovas – 1993
 • Černiauskienė, Ona – 1993
 • Černiauskytė-Dugnienė, Genovaitė – 1993
 • Česnavičius, Antanas – 1995
 • Česnavičienė, Marija – 1995
 • Chlopinaitė, Elena – 1974
 • Čiurlionienė, Sofija – 1991
 • Čižinauskas, Jonas – 1992
 • Čižinauskaitė, Birutė – 1992
 • Čižinauskienė, Ona – 1992
 • Dailidavičienė, Uršulė – 1996
 • Dailidavičius, Algimantas – 2004
 • Dailidavičius, Vincas – 1996
 • Dainauskas, Juozas – 2004
 • Dainauskas, Petras – 2004
 • Dainauskienė, Bronislava – 2004
 • Damanskaitė, Stanislava – 2006
 • Damanskas, Petras – 2006
 • Damanskienė, Pranė – 2006
 • Daugėla, Vincas – 2005
 • Dauguvietienė-Kuzmina, Olga – 1985
 • Dauguvietytė, Nelė – 1985
 • Dauguvietytė-Dubrovski, Anastasija – 1985
 • Dausinienė, Stanislava – 2006
 • Dautartas, Juozas – 2004
 • Dautartienė, Julija – 2004
 • Drupas, Vladas – 1981
 • Dubininkas, Justinas – 2005
 • Dubininkienė, Marijona – 2005
 • Dubinikaitė-Raškevičienė, Ramutė – 2005
 • Dužinskaitė-Šervienė, Elžbieta – 1997
 • Eigelytė, Stefanija – 1997
 • Elijošaitis, Pranas – 1994
 • Elijošaitienė, Ona – 1994
 • Elijošaitis, Bronius – 1994
 • Esertas, Artūras – 1995
 • Fugalevičiūtė, Natalija – 2005
 • Gadeikis, Pranas – 1997
 • Gadeikytė, Julija – 1997
 • Gadlevska, Helena – 1983
 • Gadlevski, Juzef – 1983
 • Gaigalienė, Juzefa – 1999
 • Gaigalaitė, Stefanija – 1999
 • Gailiūnas, Kazimieras – 2004
 • Gailiūnienė, Petronėlė – 2004
 • Galvonaitė, Marcelė – 1996
 • Gasiūnas, Juozas – 1997
 • Gasparavičienė, Veronika – 2005
 • Gasparavičius, Alfonsas – 2005
 • Gavelis, Stasys – 2001
 • Gavelienė, Jadvyga – 2001
 • Gecevičienė, Bronislava – 1991
 • Gecevičius, Adomas – 1991
 • Gedaika, Petras – 1998
 • Gedaikienė, Liudvika – 1998
 • Gedeikienė, Bronė – 1999
 • Gedeikis, Juozas – 1999
 • Gedmantienė, Michalina – 1993
 • Gintalas, Ignas – 1998
 • Gintalas, Juozas – 1998
 • Gintalienė, Kristina – 1998
 • Girbudas, Petras – 2005
 • Glaveckas, Juozas – 2004
 • Glaveckienė, Anelė – 1998
 • Gobis, Antanas – 1979
 • Golubovienė, Lidija – 2005
 • Gotautas, Bronius – 1974
 • Granskytė, Pranciška – 2006
 • Graževičienė, Vanda Marija – 1995
 • Graževičius, Jonas – 1995
 • Graževičiūtė, Vanda – 1995
 • Greizė, Karolis – 2004
 • Greizienė, Jevdokija – 2004
 • Grendienė, Apolonija – 2005
 • Grigaitis, Zenonas – 1994
 • Grigalaitienė, Bronė – 1991
 • Grigalaitis, Pranas – 1991
 • Grigonienė, Felicija – 1996
 • Grigonis, Juozas – 1996
 • Grigorjeva, Jelena – 2004
 • Grincevičienė, Marija – 2005
 • Grybauskas, Andrius – 1996
 • Gudaitienė, Juzė – 1978
 • Gulbinovič, Aleksandr – 1983
 • Gulbinovič, Veronika – 1983
 • Gylys, Leonas – 1983
 • Gylienė, Aleksandra – 1983
 • Hanfman, Andrej – 1985
 • Hanfman-Dauguvietytė, Dara – 1985
 • Holzman, Helene – 2005
 • Ibenskienė, Ona – 1980
 • Ibenskis, Juozas – 1980
 • Inkratas, Juozas – 1985
 • Ivanauskaitė, Giedrutė – 1984
 • Ivanauskas, Gintautas – 1992
 • Ivanauskienė, Elena – 1984
 • Jablonskienė, Jadvyga – 2000
 • Jablonskytė-Landsbergienė, Ona – 1995
 • Jakienė, Ona – 1992
 • Jakas, Leopoldas – 1992
 • Jakienė, Aldona – 1992
 • Jankauskienė-Šimkutė, Ona – 1996
 • Jankienė, Stasė – 1991
 • Jankus, Augustinas – 1991
 • Janonienė, Ona – 2005
 • Janonis, Jonas – 2005
 • Janonytė (Lelienė), Vera – 2005
 • Janonytė (Šukienė), Genovaitė – 2005
 • Janušauskas, Vincas – 2005
 • Janušauskienė, Ona – 2005
 • Jaselskienė, Elena – 1977
 • Jaselskis, Vladas – 1977
 • Jasulaitienė, Elena – 2000
 • Jegorova, Natalija – 2005
 • Jemeljanova, Anastasija – 2000
 • Jocienė-Basienė, Marija – 1998
 • Jokubauskis, Stanislovas – 1999
 • Jonaitis, Henrikas – 1980
 • Jucevičius, Stasys – 1980
 • Juodgalvienė, Emilija – 1997
 • Juodgalvis, Vincas – 1997
 • Juodgalvytė-Kiselienė, Marija – 1997
 • Jurevičienė, Adelė – 1979
 • Jurevičienė, Juzė – 1997
 • Jurevičius, Jonas – 1997
 • Jurevičius, Petras – 1979
 • Jurevičiūtė, Lionė – 1997
 • Jurgilienė, Bronė – 1998
 • Jurkšaitienė, Marijona – 1990
 • Jurkšaitis, Juozas – 1990
 • Jurkus, Danielius – 2001
 • Jurkienė, Marytė – 2001
 • Juškevič, Anastasija – 1980
 • Juškevič, Michail – 1980
 • Kairienė, Ona – 2005
 • Kairys, Steponas – 2005
 • Kalinkienė, Veronika – 2000
 • Kancevičienė, Zosė – 2000
 • Kancevičius, Pranas – 2000
 • Kareiva, Pranas – 1997
 • Karpavičius, Povilas – 1995
 • Karpavičienė, Alevtina – 1995
 • Kašinskas, Pijus – 1978
 • Kašinskienė, Magdalena – 1978
 • Kasperaitis, Pranas – 1991
 • Kasperaitienė, Sofija – 1991
 • Kauneckas, Vytautas – 2006
 • Katinskaitė, Kotryna – 2006
 • Katinskas, Juozas – 2006
 • Kaušaitė, Elena – 2004
 • Kaušinis, Klemensas – 1996
 • Kavaliauskas, Kazys – 2000
 • Kazanskienė, Olga – 2007
 • Kazanskis, Eduardas – 2007
 • Kazanskytė (Gargasienė), Edita – 2007
 • Kazlauskaitė, Teofilė – 1985
 • Kazlauskas, Juozas – 1996
 • Kazlauskienė, Eugenija – 1996
 • Kerpauskas, Juozas – 1981
 • Kerpauskienė, Adolfina – 1981
 • Kėrienė, Elena – 1994
 • Kėrys, Povilas – 1994
 • Kibelaitė, Juozapa – 1997
 • Kilikevičius, Pijus – 1978
 • Kirvelienė, Emilija – 2005
 • Kislauskienė-Dambrauskaitė, Regina – 1993
 • Kleiba, Adolfas – 1996
 • Klimas, Petras – 1993
 • Klimienė, Jadvyga – 1993
 • Klimutė-Radavičienė, Felicija – 1993
 • Korsakas, Vitas – 1990
 • Krištopavičienė, Bronislava – 2006
 • Krivičius, Stanislovas – 1998
 • Kručinskas, Vladas – 1969
 • Krulickas, Jonas – 1993
 • Krulickienė, Viktorija – 1993
 • Krulickas, Viktoras – 1993
 • Kruminis, Juozas – 2005
 • Kruminsienė, Marija – 2005
 • Kšanavičienė, Barbora – 2005
 • Kšanavičius, Stasys – 2005
 • Kšanavičius, Vytautas – 2005
 • Kudžma, Andrius – 1993
 • Kulevičiūtė, Stefanija – 2006
 • Kuncaitis, Antanas – 1996
 • Kupraitis, Antanas – 1980
 • Kupraitis, Jonas – 1980
 • Kupraitis, Juozas – 1980
 • Kuprėnas, Kazys – 1980
 • Kurpauskas, Pranas – 1981
 • Kurpauskienė, Marytė – 1981
 • Kutorgienė-Buivydaitė, Elena – 1982
 • Kutorga, Viktoras – 1982
 • Kvedaravičius, Vladas – 2006
 • Kvedaravičienė, Birutė – 2006
 • Ladygienė, Stefanija – 1992
 • Lašienė, Uršulė – 1997
 • Lastienė, Petronėlė – 2000
 • Laucevičienė, Ona – 2005
 • Laucevičiūtė-Baužienė, Jadvyga – 2005
 • Laurinavičienė, Elena (and sons Bronislovas and Pranas) – 2011[3]
 • Legantienė, Michalina – 2004
 • Leonavičienė, Ona – 1999
 • Leonavičius, Eduardas – 1999
 • Leščinskienė, Marija – 1995
 • Levulienė, Albina – 2004
 • Levulis, Fulgentas – 2004
 • Levulis, Vladas – 2004
 • Likevičienė, Natalija – 1996
 • Likevičius, Vytautas – 1996
 • Liškienė, Stanislava – 2004
 • Liškus, Stanislovas – 2004
 • Liutkevičienė, Jantina – 1983
 • Liutkevičius, Ignacijus – 1983
 • Lukauskas, Mikas – 2006
 • Lukauskienė, Elena – 2006
 • Lukoševičienė, Monika – 2006
 • Lukoševičius, Bronius – 2006
 • Macenavičius, Antanas – 1976
 • Macenavičienė, Marija – 1976
 • Macijauskas, Petras – 2005
 • Macijauskaitė, Violeta – 2005
 • Macijauskaitė, Liudvika – 2005
 • Macijauskas, Robertas – 2005
 • Macijauskas, Zenonas – 2005
 • Maciejovskis, Polikarpas – 2005
 • Maladauskas, Petras – 1979
 • Maladauskienė, Uršulė – 1979
 • Mališauskas, Henrikas – 1996
 • Mališauskienė, Marija – 1996
 • Margaitis, Antanas – 1991
 • Margaitienė, Eleonora – 1991
 • Markevičius, Juozapas – 1991
 • Markevičius, Romas – 1991
 • Markevičius, Jonas – 1991
 • Markevičiūtė, Valerija – 1991
 • Markovskij, Hariton – 1992
 • Markovskaja, Aleksandra – 1992
 • Markovskij, Ivan – 1992
 • Markovskij, Mitrofan – 1992
 • Markovskaja, Ana – 1992
 • Markovskaja, Mavra – 1992
 • Martinkus, Vaclovas – 1995
 • Martul, Juzefa – 1993
 • Martul-Budrikienė, Liucija – 1993
 • Masevič, Justin (and wife) – 1983
 • Matora, Ana – 2000
 • Matulevičienė, Ona – 1991
 • Matuzevičienė, Elena – 1981
 • Matuzevičius, Antanas – 1981
 • Matuzevičiūtė, Antanina – 1981
 • Matuzevičiūtė-Kiličiauskienė, Veronika – 2005
 • Matuzevičiūtė-Valiukienė, Julijona – 2005
 • Mažylis, Pranas – 2006
 • Mažylienė, Antanina – 2006
 • Meškauskas, Pranas – 2005
 • Meškauskienė, Ona – 2005
 • Meškauskas, Petras – 2005
 • Meškauskienė, Zofija – 2005
 • Meškauskas, Antanas – 2005
 • Meškauskas, Teodoras – 2005
 • Meškauskaitė (Jakštienė), Stefanija – 2005
 • Meškėnienė, Ana – 2000
 • Michailova, Elizaveta – 1992
 • Michailovas, Aleksejus – 1992
 • Mikalauskas, Antanas – 1994
 • Mikalauskienė, Stasė – 1994
 • Miklaševičienė, Marijona – 1996
 • Miklaševičius, Petras – 1996
 • Mikolaitienė, Felicija – 2005
 • Mikolaitis, Vincas – 2005
 • Mikša, Vincas – 2005
 • Mikšienė, Marija – 2005
 • Mikuličius, Petras – 1995
 • Mikuličienė, Ona – 1995
 • Milaševičienė, Marija – 2005
 • Milienė (Aleknavičiūtė), Bronė – 2006
 • Miniotas, Leonardas – 1996
 • Miniotienė, Ona – 1996
 • Miniotienė, Elzė – 1982
 • Minkevičienė, Kotryna – 1990
 • Minkevičius, Sergejus – 1990
 • Mitkus, Jeronimas – 2005
 • Mitkienė, Jadvyga – 2005
 • Mitkus, Stanislovas – 1995
 • Mitkienė, Leokadija – 1995
 • Mockaitytė, Elena – 1996
 • Montvilienė, Halina – 2006
 • Mordosas, Bronislavas – 1995
 • Mordosienė, Marijona – 1995
 • Morkūnas, Vaclovas – 1995
 • Morkūnienė, Bronislava – 1995
 • Morkūnas, Edvardas – 1995
 • Morkūnas, Mečislovas – 1995
 • Morkūnaitė, Česlava – 1995
 • Mošinskienė, Halina – 1982
 • Mozuraitis, Jonas – 1976
 • Mozuraitienė, Ona – 1976
 • Mozuraitis, Alfonsas – 1976
 • Mozuraitytė, Zuzana – 1976
 • Mozuraitis, Zenonas – 1976
 • Mozuraitytė, Mefodija – 1976
 • Mozurkienė, Kazimiera – 2007
 • Muralienė, Jadvyga – 1997
 • Murauskas, Gediminas – 2004
 • Murinas, Vincas – 2005
 • Murinienė, Emilija – 2005
 • Naginė, Vytautas – 2000
 • Naginienė, Stasė – 2000
 • Nagys-Vaitkūnaitė, Birutė – 1994
 • Navickienė, Ona – 2000
 • Navickaitė, Stasė – 2000
 • Navienė, Stasė – 1997
 • Navys, Stasys – 1997
 • Norvaišaitis, Juozas – 2001
 • Norvaišaitienė, Uršulė – 2001
 • Norvaišaitė, Aldona – 2001
 • Olšvang (Osowska), Juzefa – 1974
 • Ostjanko, Irina (Grigorjevos duktė)[clarification needed] – 2004
 • Pagojienė, Julijona – 2006
 • Pagojus, Julius – 2006
 • Pagojus, Baltramiejus – 2006
 • Pagojutė, Domicėlė – 2006
 • Pajėdaitė, Bronė – 2000
 • Palkauskas, Kazys – 1996
 • Palkauskienė, Marytė – 1996
 • Palkauskas, Vladas – 1996
 • Papšys, Juozas – 1994
 • Paškauskas, Vaclovas – 1998
 • Paškauskienė, Ona – 1998
 • Paškevič, Marija – 1999
 • Paškevič-Tomaševskaja, Elžbieta – 1999
 • Paukštys, Bronius – 1977
 • Paukštys, Juozas – 1977
 • Paukštė, Zosia – 1999
 • Paulauskienė, Bronislava – 1982
 • Paulavičius, Jonas – 1983
 • Paulavičienė, Antanina – 1983
 • Paulavičius, Jonas-Kęstutis – 1983
 • Paulavičiūtė, Danutė – 1983
 • Pečkytė, Ona – 2005
 • Pekarskienė, Eugenija – 2000
 • Pekarskis, Viktoras – 2000
 • Pekarskytė, Neonila – 2000
 • Petkevičius, Tadas – 2001
 • Petkevičienė, Julija – 2001
 • Petrauskas, Kipras – 1999
 • Petrauskienė, Elena – 1999
 • Petrauskienė, Lidija (Balkienės sesuo)[clarification needed] – 1994
 • Petrik, Antonina – 1990
 • Petrulaitienė, Veronika – 1979
 • Petrulis, Juozas – 1980
 • Pikčiūnas, Antanas – 1995
 • Pikčiūnienė, Julija – 2004
 • Plagge, Karl – 2005
 • Platajs, Lidija – 1993
 • Plokšto, Vladislav – 1994
 • Plokšto, Uršulė – 1994
 • Pocienė, Stefanija – 1981
 • Poniškaitis, Jonas – 2005
 • Poniškaitienė, Ona – 2005
 • Poniškaitis, Antanas Pranciškus – 2005
 • Poška, Antanas – 2000
 • Požėla, Vladas – 1980
 • Premeneckaitė-Jonušienė, Genė – 1999
 • Premeneckienė, Aleksandra – 2001
 • Premeneckas, Juozas – 2001
 • Premeneckas, Vytautas – 2001
 • Pukas, Juozapas – 2005
 • Pukienė, Marijona – 2005
 • Pukaitė, Genovaitė – 1967
 • Pupšytė-Laurinaitienė, Genė – 1997
 • Račinskas, Kazimieras – 1999
 • Račinskienė, Konstancija – 1999
 • Račiūnas, Vincentas – 2007
 • Račiūnas, Antanas – 2007
 • Račiūnienė, Ona – 2007
 • Račiūnas, Antanas – 2007
 • Račiūnas, Petras – 2007
 • Radamanskiene, Aleksandra – 2002
 • Radavičius, Danielius – 1997
 • Radavičienė, Juzefa – 1997
 • Radlinskas, Jonas – 2000
 • Radlinskienė, Felicija – 2000
 • Ragaišienė, Aleksandra – 1998
 • Ragauskas, Antanas – 1991
 • Ragauskienė, Ona – 1991
 • Rakevičius, Česlovas – 1993
 • Rakevičius, Juozas – 1993
 • Rakevičius, Jaroslavas – 1976
 • Rakevičius, Zenonas – 1994
 • Rakevičius, Algimantas – 1994
 • Ramanauskas, Juozas – 1983
 • Ramanauskienė, Sofija – 1983
 • Rauba, Genrik – 1983
 • Rauba, Adolfina – 1983
 • Rauba, Vladislav – 1983
 • Rauba, Izabelė – 1983
 • Rekašienė, Stanislava – 1994
 • Rekašius, Vincas – 1994
 • Renčinauskienė, Natalija – 1995
 • Riaukienė, Justina – 2001
 • Riaukaitė, Alfonsa – 2001
 • Rimavičienė, Juzefa – 1998
 • Rinkevičius, Vytautas – 1976
 • Rinkevičienė, Elė – 1976
 • Rinkevič, Jan – 1983
 • Rinkevič, Jadvyga – 1983
 • Rudminaitis, Simonas – 2004
 • Rudminaitienė, Veronika – 2004
 • Rudminaitis, Alfonsas – 2004
 • Rudzevičiūtė-Aukštakienė, Petrutė – 1996
 • Rudžianskienė, Marija – 2006
 • Rusteikaitė, Marija – 1996
 • Rutkauskas, Juozas – 1996
 • Ruzgys, Jonas – 1979
 • Ruzgienė, Stanislava – 1979
 • Ruzgienė-Vaitkaitytė, Stasė – 2005
 • Salenekas, Juozas – 2000
 • Salenekienė, Matilda – 2000
 • Samboras, Antanas – 1980
 • Samborienė, Vanda – 1980
 • Sankienė, Zofija – 1994
 • Sankutė-Miškinienė, Janina – 1994
 • Sankutė-Toliušienė, Teresa – 1994
 • Sarpalis, Vladas – 1978
 • Sarpalienė, Anelė – 1978
 • Saunoris, Jonas – 1994
 • Savickas, Vincas – 1978
 • Savickienė, Kastulė – 1978
 • Savickienė, Marija – 1982
 • Savickas, Jonas – 1982
 • Simokaitis, Juozas – 1992
 • Simokaitienė, Zofija – 1992
 • Sindikaitis, Benediktas – 2007
 • Sindikaitytė (Minelgienė), Stasė – 2007
 • Skačkauskaitė-Vaičiūnienė, Antonina – 1993
 • Skeltys, Antanas – 2005
 • Skirvainytė, Anelė – 1980
 • Sondeckis, Jackus – 1996
 • Songaila, Alfonsas – 1992
 • Stakauskas, Juozas – 1974
 • Stanevičius, Vincas – 1993
 • Stanevičienė, Julija – 1993
 • Stanevičiūtė, Birutė – 1993
 • Stanevičius, Vytautas – 1993
 • Stanilko, Julija – 1995
 • Stankevičienė, Uršulė – 1978
 • Stankevičius, Jonas – 1983
 • Stankevičienė, Joana – 1983
 • Stankevič, Veronika – 1995
 • Stasiūnaitis, Juozas – 1995
 • Stasiūnaitienė, Ona – 2004
 • Staskevičienė, Paulina – 1994
 • Staskevičiūtė, Zosė – 1994
 • Staskevičiūtė, Aniceta – 1994
 • Stašaitis, Juozas – 2005
 • Stašaitienė, Agnietė – 2005
 • Stašaitis, Jonas – 2005
 • Staškus, Adolfas – 2004
 • Staškevičienė, Zofija – 2004
 • Statauskas, Jonas – 1996
 • Statauskienė, Stasė – 1996
 • Statkevičiūtė, Elena – 1984
 • Steponavičius, Jonas – 1995
 • Steponavičienė, Michalina – 1995
 • Stongvilienė, Agota – 2006
 • Straupis, Juozas – 1981
 • Straupienė, Bronislava – 1981
 • Strimaitis, Juozas – 1992
 • Strimaitienė, Ona – 1992
 • Strimaitis, Stasys – 1994
 • Strimaitienė, Veronika – 1994
 • Strimaitytė, Milda – 1994
 • Stulpinas, Boleslovas – 1993
 • Stulpinienė, Ona – 1993
 • Sutkus, Kazimieras – 2005
 • Sutkienė, Cecilija – 2005
 • Sveitys, Pranas – 1982
 • Sviderskis, Stasys – 1997
 • Sviderskis, Alfonsas – 1980
 • Sviliene, Elžbieta – 2006
 • Šalaviejienė, Ieva – 2000
 • Šalkauskas, Antanas – 2005
 • Šalkaukienė, Aleksandra – 2005
 • Šatūnas, Stasys – 2000
 • Šatūnienė, Ona – 2000
 • Šaudvytis, Pranas – 1999
 • Šaudvytienė, Genovaitė – 1999
 • Šaulienė, Domicėlė – 2006
 • Šaulys, Pranciškus – 2006
 • Šaulienė, Marcijona  – 2006
 • Šaulys, Napoleonas – 2006
 • Šereika, Stasys – 2002
 • Šiaulienė, Zofija – 2006
 • Šiaulys, Julijonas – 2006
 • Šimaitė, Ona – 1966
 • Šimelis, Mykolas (aka Šymiel, Mikola, Belarusian: Шымель, Мікола) – 1983
 • Šimelienė, Jadvyga – 1983
 • Šimkus, Antanas – 2005
 • Šimkienė, Vlada – 2005
 • Šleževičius, Vladas – 1994
 • Šleževičienė, Uršulė – 1994
 • Šneideris, Juozas – 1979
 • Šneiderienė, Antonina – 1979
 • Špokaitė-Juodvalkienė, Pranė – 2006
 • Šukienė, Sofija-Eleonora – 2006
 • Šukštienė, Halina (aka Szukszta, Halina) – 2006 (Lietuva/Lenkija)[clarification needed]
 • Šukšta, Vaclovas (aka Szukszta, Wacław) – 2006 (Lietuva/Lenkija)[clarification needed]
 • Talačka, Mykolas – 1994
 • Talačka, Juozapas – 1994
 • Talačka, Simonas – 1994
 • Talačkienė, Ona – 1994
 • Tallat-Kelpšienė, Agota – 1997
 • Tallat-Kelpša, Stanislovas – 1997
 • Tallat-Kelpšienė, Antanina – 1997
 • Tallat-Kelpša, Jurgis – 1997
 • Tamašauskas, Kazys – 2000
 • Tamašauskienė, Jadvyga – 2000
 • Tarapienė, Anelė – 1983
 • Tarapas, Stasys – 1983
 • Tarapaitė, Elena – 1983
 • Tarapaitė, Janina – 1983
 • Tarvainytė, Rozalija – 1996
 • Taškūnas, Vladas – 1994
 • Tautavičienė, Stanislava – 2002
 • Tautavičius, Stasys – 2002
 • Tautavičius, Zenonas – 2002
 • Teišerskis, Jonas – 2000
 • Tekorienė, Regina – 2002
 • Tekorius, Antanas – 2002
 • Teniukas, Juozas – 2000
 • Teniukienė, Ona – 2000
 • Teniukas, Juozas – 2000
 • Teniukas, Petras – 2000
 • Teniukienė, Valerija – 2000
 • Toliušienė, Petrutė – 1996
 • Toliušis, Dominykas – 1996
 • Trinkūnas, Juozas – 1999
 • Trinkūnienė, Elena – 1999
 • Truskovski, Piotr – 2001
 • Tupikas, Ignas – 2000
 • Tupikienė, Petronėlė – 2000
 • Tverjonaitė, Rozalija – 1998
 • Uborevič, Elena – 1995
 • Umbrasienė, Elena – 2006
 • Urbelienė, Petronėlė – 2004
 • Urbelienė, Ona – 2006
 • Urbelis, Adomas – 2004
 • Urbelis, Bronius – 2006
 • Urbelytė, Elena – 2006
 • Urbonas, Andrius – 1997
 • Urbonienė, Marija – 1997
 • Urbonaitė, Ona – 1997
 • Urbonas, Juozas – 1997
 • Užemeckas, Antanas – 1996
 • Užemeckienė, Veronika – 1996
 • Vadauskienė-Naglytė, Lidija – 2002
 • Vagnorienė, Stanislava – 2006
 • Vagnorius, Povilas – 2006
 • Vaicekauskaitė, Janė – 1995
 • Vaicekauskas, Jonas – 1995
 • Vaicekauskienė, Vladislava – 1995
 • Vainauskas, Aleksandras – 1995
 • Vainauskienė, Ona – 1995
 • Vaišnoras, Adolfas – 1990
 • Vaišnorienė, Bronė – 1990
 • Vaitkus, Jonas – 2007
 • Valčiukas, Povilas – 2007
 • Valčiukienė, Antanina – 2007
 • Valionienė, Teofilė – 1996
 • Valionis, Vincas – 1996
 • Vansauskienė-Vaitkaitytė, Bronė – 2005
 • Varčikas, Vladas – 1988
 • Vasiliauskaitė, Stasė – 1997
 • Vasiliauskaitė, Veronika – 1997
 • Vasiliauskas, Ignas – 1999
 • Vasiliauskas, Vladas – 1997
 • Vasiliauskienė, Marija – 1999
 • Vasiljeva, Ustinja – 2000
 • Venclauskaitė, Danutė – 1995
 • Venclauskaitė, Gražbylė – 1995
 • Viesnauskaitė, Ona – 2005
 • Venclauskienė, Stanislava – 1995
 • Viktaravičienė-Rutkauskaitė, Janina – 2004
 • Vitkauskienė, Julija – 1966
 • Vitkauskas, Arėjas – 1966
 • Vitkauskas, Juozas – 2006
 • Vitkauskas, Povilas – 2006
 • Vitkauskienė, Rachelė – 2006
 • Vitkevičienė, Emilija – 1997
 • Vitkevičius, Kazys – 1997
 • Vitkovska (Truskovski), Anela – 2001
 • Vobolevičienė, Helena – 2006
 • Vobolevičius, Vincas – 2006
 • Vokietaitienė, Ona – 2000
 • Vokietaitis, Antanas – 2000
 • Vokietaitytė-Paškevičienė, Stanislava – 2000
 • Vyšniauskas, Stanislovas – 1995
 • Vyšniauskienė, Natalija – 2005
 • Vyšniauskienė, Rožė – 1995
 • Vyšniauskas, Algirdas – 2005
 • Zabielavičius, Juozas – 2002
 • Zaksas, Pranas – 2007
 • Zaksaitė, Marijona – 2007
 • Zaksaitė (Vileikienė), Ona – 2007
 • Žakavičius, Vytautas – 2002
 • Žarnauskas, Teofilis – 2004
 • Žarnauskienė, Marė – 2004
 • Zaronas, Jonas – 1982
 • Zasimauskas, Stasys – 1992
 • Zasimauskienė, Petronėlė – 1992
 • Zelba, Jonas – 1997
 • Zelbienė, Aleksandra – 1997
 • Žemaitaitienė, Natalija – 1979
 • Žemaitaitis, Petras – 1979
 • Žemaitis, Vladas – 1974
 • Žemeckienė, Antanina – 1996
 • Žilėnas, Kazimieras – 1999
 • Žilėnienė, Apolonija – 1999
 • Žilevičius, Adomas – 1994
 • Žilevičius, Stasys – 1994
 • Žilevičius, Jonas – 1995
 • Žilevičienė, Ona – 1995
 • Žilevičius, Danielius – 2006
 • Žilevičienė, Ona – 2006
 • Žilevičienė, Adolfina – 2006
 • Žiužnys, Jeronimas – 1994
 • Žiužnienė, Adelė – 1994
 • Zrelskienė, Viktorija – 2004
 • Zrelskis, Steponas – 2004
 • Zubovas, Vladimiras – 1991
 • Zubovienė, Danutė-Sofija – 1991
 • Žukauskas, Kipras – 2006
 • Žukauskas, Stasys – 1991
 • Žukauskienė, Julija – 2006
 • Žvironaitė, Veronika – 2000

References

 1. Yad Vashem. "The "Righteous Among the Nations Honored by Yad Vashem: Lithuania"" (PDF). Yad Vashem. Retrieved 2014-06-01.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 2. Lithuanian Bronė Budreikaitė posthumously named as Righteous among the Nations)
 3. Laurinavičienė, Elena – her activity to save Jews' lives during the Holocaust, at Yad Vashem website; Elena Laurinavičienė and sons recognized as Lithuanian Righteous