Ministry of Labor, Family, and Social Protection (Romania)

From Infogalactic: the planetary knowledge core
Jump to: navigation, search
Ministry of Labour, Family, and Social Protection
Coat of arms of Romania.svg
Coat of arms of Romania
Incumbent
Claudia Ana Costea

since 17 November 2015
Website www.mmfes.ro

The Ministry of Labor, Family, and Social Protection of Romania (Romanian: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale) is one of the fifteen ministries of the Government of Romania.

The current Minister is Claudia Ana Costea.

Institutions

The following institutions are under the authority of the Ministry of Labor, Family, and Social Protection:

  • National House of Pensions and Other Social Insurance Rights (Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale) www.cnpas.org
  • National Agency for Employment (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) www.anofm.ro

The following institutions are subordinated to the Ministry of Labor, Social Solidarity and Family:

  • National Authority for Disabled Persons (Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap) www.anph.ro
  • National Authority for the Protection of Children’s Rights (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului) www.copii.ro
  • National Agency for Family Protection (Agenția Națională pentru Protecția Familiei) www.anpf.ro
  • National Agency for Equal Opportunities for Women and Men (Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați) www.anes.ro
  • County Directorates for Work, Social Solidarity and Family (Direcții de muncă, solidaritate socială și familie județene și a municipiului București)
  • Labour Force Migration Office (Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă) www.omfm.ro
  • Labour Inspection (Inspecția Muncii), including the Territorial Labour Inspectorates (Inspectoratele Teritoriale de Muncă) www.inspectmun.ro

See also

References

External links